MALİ

MÜŞAVİRLİK

 • müsavirlik

  ► vergi denetimi
  ► tam tastik ve diğer müşavirlik hizmetleri
  ► teşvik danışmanlığı
  ► kdv çözümleri ve kdv iadeleri
  ► enflasyon muhasebesi çözümleri
  ► risk ve fırsat analizleri
  ► uyuşmazlıklarda süreç yönetimi
  ► vergi yönetim hizmetleri
  ► holding veya grup şirket danışmanlığı
  ► yönetim kurulu danışmanlığı
  ► bireysel vergilime çözümleri
  ► sektörel yaklaşımlar
  ► eğitim hizmetleri

  hizmetlerimiz

  ► Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

  ► Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

  ► Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.

  ► Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

  ► Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

  ► İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

  ► Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

  ► İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

  ► İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.

  ► SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

  ► KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.

  ► Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

  ► Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

  ► Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

  ► SGK, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

  ► Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

  ► Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri, benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b. dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

 • firma profilimiz

  kurulus amacımız

  Mali işlerin gider merkezi değil kontrol ve gelir getirici bir unsur olduğunu hissettirmek. Müşteri sadakati kurularak ortaklık anlayışı içinde hizmet etmek.

  kalite politikamız

  “Doğrular; araştırma, bilimsellik ve deneyim içerir” ana felsefesiyle oluşturduğu tecrübe ve bilgi birikimini, alanlarında uzmanlaşmış kadrosuyla bütünleştirmek.

 • iletisim bilgilerimiz

  Burhaniye Mahallesi

  Resmi Efendi Sokak

  No:46 Beylerbeyi - 34676

  Üsküdar - İstanbul - TÜRKİYE


  Telefon:+90 216 422 9191
  Faks:+90 216 422 9292

  E-mail: info@muhasebeniz.com

  e-mail form

  Mailiniz Başarıyla Gönderilmiştir..  
  Teşekkür Ederiz..
 • gizlilik

  Web Sitesi'nde yayınlanan bütün metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik çizimler, video kayıtları, filmler, yazılımların ve elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu unsurların AKDENİZ MUHASEBE yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. AKDENİZ MUHASEBE, sitede yer alan materyallerin (metin, tanıtım filmi, görsel gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izin verebilir. Ancak bu kullanım sonucu ortaya çıkabilecek her türlü yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan kişiye aittir. Siteye erişim ya da siteden herhangi bir döküman indirilmesi nedeniyle bilgisayar donanımında, yazılımında veya diğer varlıklarda olabilecek tüm hata, hasar ya da diğer olası sonuçlardan AKDENİZ MUHASEBE sorumlu tutulamaz.
  AKDENİZ MUHASEBE sitede belirtilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini temin için gereken çabayı sarfedecektir. Ancak sitede kullanılan bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda sorumluluk taşımaz. AKDENİZ MUHASEBE, dilediği zaman tüm bilgileri, kuralları değiştirebilir veya iptal edebilir. Bu hususları takip etmek müşterinin sorumluluğundadır.

  info@muhasebeniz.com
 • HAKKIMIZDA

  KURULUŞ AMACIMIZ


  ► Mali işlerin gider merkezi değil kontrol ve gelir getirici bir unsur olduğunu hissettirmek.
  ► Müşterilerimizin Muhasebe ve Finansal hizmet açısından tam memnuniyetini sağlamak.
  ► Müşteri sadakati kurularak ortaklık anlayışı içinde hizmet etmek.

  KALİTE POLİTİKAMIZ


  “Doğrular; araştırma, bilimsellik ve deneyim içerir” ana felsefesiyle oluşturduğu tecrübe ve bilgi birikimini, alanlarında uzmanlaşmış kadrosuyla bütünleştirerek dürüst ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden, sektöründe saygın ve öncü kurum olmanın bilinci ile her geçen gün kendini yenileyerek sizlere hizmet vermeye devam etmektir.

 • muhasebe hizmetlerimiz

  Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.


  ► Muhasebe sistemlerinin kurulması
  ► Muhasebe denetimi hizmetleri
  ► Vergi beyannamelerinin denetimleri
  ► Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi
  ► Dönem sonu kapanış işlemleri
  ► Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
  ► Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi
  ► Enflasyon düzeltmesi işlemleri
  ► Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri
  ► Yeri ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

 • denetim hizmetlerimiz

  Aşağıdaki belirtilen alanlarda Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak denetim çalışmaları yapmaktadır.

  ► Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)‘na uygun denetim faaliyetleri

  ► Bağımsız denetim hizmetleri

  ► Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri

  ► Risk değerlemesi ve kontrol hizmetleri

 • danismanlik hizmetlerimiz

  ► İnsan Kaynakları Danışmanlığı

  Akdenizim Mali Müşavirlik İnsan Kaynakları Danışmanlık ve bordrolama konusunda da müşterilerine etkin bir hizmet sunmaktadır

  ► Vergi Danışmanlığı

  Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Stopaj, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Yabancıların Vergilendirilmesi, Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları, Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri, Devlet Teşvikleri

  ► Hukuk Danışmanlığı

  Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku Alanlarında Danışmanlık

  ► Kurumsal Finansman Danışmanlığı

  ♦ Şirket Birleşme & Satın Almalar (M & A)
  ♦ Şirket / Hisse Satış Danışmanlığı
  ♦ Şirket Değerlemesi

 • kurumsal hizmetlerimiz

  Akdenizim Mali Müşavirlik finansman ve kurumsallaşma hizmetleri sunmaktadır.


  ► Planlama hizmetleri

  ► Proje finansmanı ve öz kaynak konusunda danışmanlık hizmetleri

  ► ISO Kalite Yönetim Sistemi belge sürecinin takibi

  ► TSE Belgesi süreç takibi

  ► CE Belgesi süreç takibi